Link building
Изграждане на линкове към уеб сайт

Link building

Изграждане на авторитет на сайта с помощта на външни връзки от други авторитетни домейни

Изграждането на качествен link building на уеб сайт е последваща услуга, която следва да подпомогне работата на добре написаното SEO съдържание и правилната техническа оптимизация на сайта. Създаването на външни връзки от други авторитетни сайтове, които да насочват потребителски трафик към вашия уеб сайт, цели да повдигне авторитета на домейна на сайта. По този начин сайтът изгражда доверие не само от страна на потребителите, но и от страна на търсачките. Google знае, че надеждните сайтовев са склонни да се свързват посредством линкове с други надеждни сайтове и това му помага да оцени качеството на един сайт спрямо друг и да го приоритизира при подредбата на страниците с резултати.

Какво представляват линковете?

Външните линкове представляват HTML хипер връзки, които сочат от един уеб сайт към друг. Те съдействат за изграждането на репутация на уеб сайтовете в очите на търсачките. Външните линкове не бива да се бъркат с друг тип връзки – вътрешни линкове, които се прилагат при On-Page оптимизацията. Т. нар. вътрешно налинкване помага за изграждането на стабилна връзка между отделните страници в рамките на сайта.

Още от края на 90-те години търсачките започват да гледат на линковете като „глас“, който сигнализира за популярността и значението на един сайт в мрежата. Вътрешните връзки работят на същия принцип – колкото повече линкове сочат към една конкретна страница на сайта, толкова по-ясно ще е за търсачката, че тази страница е най-ключовата.

Какво ще спечелите с услугата Link Building за вашия уеб сайт?

Алгоритмите на Google се стараят да приоритизират уеб страниците на базата на 3 критерия – експертност, авторитетност и надеждност на предложената информация. Сайтовете, които не покриват тези характеристики, се определят като по-слабо авторитетни и изпадат назад в страниците с резултати.

Постигането на сайт, който се смята за експертен, авторитетен и надежден, е водеща задача за екипа на PPC.bg при извършването на услугата Link Building. По този начин търсачката ще приоритизира вашия уеб сайт по съответните ключови думи и вашият бизнес ще достига бързо и лесно до своята целева аудитория.

Do-follow линкове и No-follow линкове

Връзките към уебсайта биват два вида. Do-follow линковете представляват „гласове“, които набавят авторитет на сайта в очите на търсачката. No-follow линковете казват на роботите на търсачката да не следва линка. No-follow линковете са създадени с идеята да не прибавят авторитет към домейна на сайта, а за да служат в случаи с платени публикации, при които потребителите могат да последват връзката, но търсачките следва да ги пропускат.

Въпреки разликите между двата вида, услугата по изграждане на връзки включва създаването както на do-follow надеждни връзки, така и no-follow връзки. Връзките към уебсайта следва да изграждат естествен баланс между двата вида, както и да генерират потребителски трафик от други сайтове към вашия.

Какво включва услугата Link Building?

Екипът на PPC.bg ще ви съдейства при изграждането на стабилна мрежа от външни линкове, сочещи към вашия сайт. Услугата включва няколко основни компонента:

  • Сваляне на актуален профил на връзките, сочещи към сайта към момента;
  • Анализ на връзките и премахване на нездрави линкове, идващи от неавторитетни уеб сайтове;
  • Създаване на мрежа от линкове с подходящи anchor текстове (anchor текстовете помагат на Google да се ориентира за какво се отнася изходящият линк);
  • Създаване на линкове от различни типове сайтове, релевантни спрямо нишата на вашия бизнес;
  • Създаване на PR статии с изходящи линкове към вашия сайт;
  • Създаване на бизнес профили в надеждни директории, свързани с нишата на вашия сайт;
  • Създаване на висококачествено блог съдържание, което вдъхновява потребителите да го споделят и др.

Посредством изграждането на качествени външни линкове, вашият бизнес ще бъде популяризиран и ще се повиши разпознаваемостта на бранда. Потребителите ще повишат своята информираност за фирмата, както и услугите и продуктите, които предлагате.

Защо да се доверите на PPC.bg?

SEO специалистите на PPC.bg ще помогнат за постигането на дългосрочните цели на вашия бизнес, посредством изграждането на стабилна мрежа от линкове на авторитетни сайтове, които да сочат към вашия уеб сайт. По този начин както потребителите, така и търсачката ще гледат с по-голямо доверие на сайта и услугите, предлагани на него.

Блог статии

Любопитни сте да откриете повече?

View all
Пълно ръководство за успешна Performance Max кампания в Google Ads

Performance Max кампаниите в Google Ads са мощен инструмент, базиран на иновативно машинно обучение (от англ. “machine learning”), който увеличава ...

Read more #1
Историята на Google AdWords … през последните 16 години

Google AdWords през годините Мисията на компанията Google е бърз и лесен достъп до информация. Развиването на тази стратегия направи търсачката...

Read more #2
View all
Свържете се с нас

Заявете услугата Link building при нас!

Свържете се с нас за изготвяне на оферта за Link Building и заповядайте в офиса, за да обсъдим как услугата ще ви бъде от полза за развитието на вашия бизнес!
Свържи се с нас
Contacts Section Image