Google Ads Одит
Google Ads Одит

Google Ads Одит

С професионалния Google Ads Одит ще получите надежден анализ със съвети за подобряване ефективността на вашия рекламен акаунт.
Свързани проекти

Вашата рекламна кампания ефективна ли е толкова, колкото трябва да бъде?

Ако не сте си правили Google Ads Oдит, няма как да знаете със сигурност.

Какво представлява Google Ads Одитът?

Одитът на клиентски профил в Google Ads представлява процес на оценка на качеството и ефективността му. Одитът може да хвърли светлина върху сериозни въпроси при създаването и менажирането на Google Ads рекламни кампании. Респективно – да подпомогне цялостната работа и постигането на максимално високи резултати от създадената реклама. Макар да съществуват редица онлайн инструменти, които генерират автоматични онлайн одити, базирани на алгоритми, смятащи метриките на вашия профил, много често тези одити не предоставят 100% разбираема и надеждна информация, която да бъде полезна и приложима за рекламодателя.

С професионалния Google Ads Одит, извършен от нашата рекламна агенция, ще получите не само голи статистически данни, но и надежден анализ със съвети за подобряване ефективността на вашия рекламен акаунт. Ще разгледаме и анализираме вашите Google Ads кампании и техните компоненти като структура на кампаниите; рекламни групи; ключови думи; налични реклами, както и избраната и приложена стратегия за офериране на клик. Целта на Google Ads Одитът е да предостави разбираема информация, която да бъде приложена в последващата оптимизация на рекламния профил за постигане на по-високи резултати.

Какво печелите с Google Ads Одита

Има много причини да проверите представянето на вашите рекламни кампании с услугата по Google Ads Одит. Човек винаги полага много усилия, но са възможни грешки поради невнимателност или недобра информираност. Грешките, които могат да се получат, понякога  довеждат до загуба на пари. Нашите сертифицирани Google Ads специалисти ще изготвят одит, които ще ви помогне да оптимизирате кампаниите си с цел по-добра инвестиция на маркетинговите средства и по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Често срещани проблеми, които диагностицираме

Ето и някои от най-често срещаните проблеми, които диагностицираме при подготовката на Google Ads одити:

Нерелевантни ключови думи, източващи рекламния бюджет

Неправилно подбраните ключови думи извеждат като резултат нисък качествен рейтинг на рекламите, а от там идват и по-високи цени на клик. Когато качественият рейтинг падне до 3/10, се оказва, че плащате за неефективна реклама.

Ние ще идентифицираме и премахнем онези ключови думи, които вредят на вашата рекламна кампания. По този начин рекламният бюджет ще се пренасочи към онези ключови думи от кампанията, които биха ви донесли печалба.

Нисък дял на импресиите

Повечето Google Ads кампании имат чудесни реклами, които обаче не се показват на по-голяма част от ключовите думи. Често се оказва, че причината за това е, че рекламният бюджет не е добре разпределен или не достига. Ако се повиши правилно делът на импресиите при правилните ключови думи с 90%, то ефективността на рекламата се вдига с поне 30%.

Какво ще съдържа одитът на вашия Google Ads акаунт

Ad Image
Проверка и анализ на целите

Ще направим преглед на целите на бизнеса, за да проверим дали провежданите рекламни кампании отговарят на 100% на тях. Правилното идентифициране на целите способства за целенасоченото показване на реклами и инвестиране на рекламния бюджет.

Виж проекти
Ad Image
Структура и настройки на Google Ads акаунт и рекламни кампании

Правилната йерархия на Google Ads акаунта може да повлияе положително на времето, необходимо за управление на рекламните кампании, както и да предостави по-добри данни за взимане на ефективни решения при менажирането. Структурата следва да бъде организирана по начин, който ви дава възможно най-голям контрол върху информацията за офериране на клик, рекламен бюджет, реклами и цялостно управление.

Виж проекти
Ad Image
Одит на съществуващите рекламни групи

При одита на рекламните групи ще бъде обърнато внимание на следните въпроси:

  • По колко ключови думи съдържат всяка рекламна група – около 10 ли повече/по-малко?
  • Рекламните групи съгласувани ли са оптимално или се конкурират?
  • Дали максималната цена на клик, зададена на ниво рекламна група, е правилно оптимизирана?
  • Дали най-добре представящите се рекламни групи получават достатъчно рекламен бюджет?
Виж проекти
Ad Image
Анализ на подбора на ключови думи

При одита на ключови думи нашите специалисти ще проверят доколко подбраните ключови думи кореспондират с идентифицираните цели на бизнеса. Ще се обърне внимание на:

  • Възползвате ли се правилно от различните типове ключови думи и възможности за офериране при задаване на максимална цена на клик;
  • Съществуват ли конфликти между различните типове ключови думи;
  • Използвани ли са релевантни негативни ключови думи;
  • Идентифициране на ключови думи, които не водят до качествени резултати и имат нисък качествен рейтинг и др.
Виж проекти
Ad Image
Проверка и особености на създадените реклами

Онлайн инструментите за Google Ads Одит могат да проверят дали всички компоненти на рекламата са включени, но не й нейното качество като послание и призив към потенциалните клиенти за вашия бизнес. С Google Ads Отчета ще получите ефективна оценка на успеваемостта на вашите реклами спрямо избраната ниша на рекламиране.

Виж проекти
Ad Image
Оценка на целевите страници

Целевите страници, към които отпращат рекламите, не са част от Google Ads платформата, но оказват пряко въздействие върху ефективността и финалните резултати от проведената рекламна кампания. С Google Ads одита ще може да си отговорите на въпросите целевата страница задава ли ясни послания и призив за действие. Потребителят разбира ли какъв продукт/услуга предлагате и как може да направи бърза поръчка или да остави контакт за връзка. Ще проверим отчитат ли се правилно реализациите и конверсиите от рекламата.

Виж проекти

Защо да се доверите на PPC.Bg?

С помощта на резултатите от Google Ads Одита ще научите:

Кои са проблемните зони, водещи до излишна загуба на пари;

Какви нови възможности стоят пред вас за разширяване на рекламните кампании;

Какви методи могат да се приложат за подобряване управлението на рекламните кампании и акаунти;

Дали целевата аудитория откликва правилно на вашите реклами и др.

С информацията, предоставена в Google Ads Одита от PPC.bg, ще получите ценна информация и насоки, с които да оптимизирате рекламните кампании по начин, по който да подобрите представянето на рекламите за максимум конверсии и по-добра възвръщаемост на инвестициите.

Блог статии

Curious to find out more?

Виж всички
Пълно ръководство за успешна Performance Max кампания в Google Ads

Performance Max кампаниите в Google Ads са мощен инструмент, базиран на иновативно машинно обучение (от англ. “machine learning”), който увеличава ...

Прочети повече #1
Историята на Google AdWords … през последните 16 години

Google AdWords през годините Мисията на компанията Google е бърз и лесен достъп до информация. Развиването на тази стратегия направи търсачката...

Прочети повече #2
Виж всички
Свържете се с нас

Заявете услугата Google Ads Одит при нас!

Свържете се с нас за изготвяне на Google Ads Одит и заповядайте в офиса, за да обсъдим как той ще ви бъде от полза за развитието на вашия бизнес!
Свържи се с нас
Contacts Section Image