Изработка на WordPress-сайт за медицински център “Свети Пантелеймон”

Изработка на WordPress-сайт за медицински център “Свети Пантелеймон”

“Свети Пантелеймон” е медицински център, в който работят над 150 лекари в разнообразни области, обхващащи човешкото здраве. Те се обърнаха към нас с молба да изградим за тях WordPress-базиран уебсайт, който да дава ясна и подробна информация за пациентите относно кабинетите, услугите и медицинските специалисти в центъра.

Можете да разгледате дизайна в галерията:

Свържете се с нас
Свържете се с нас